istabreeze-logo

 

Kalite Politikamız

Altınel Enerji Dış Tic. Ltd. Şti. deneyimli ve profesyonel kadrosu ile toplam kalite anlayışını benimseyerek;

 

• Müşteri istek ve memnuniyetini daima ön planda tutmayı,

• Kaliteli ürün ve hizmet sunmayı,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli gelişmeyi,

• Zamanında ve kusursuz hizmet vermeyi,

• Değişime ve gelişime açık yapısıyla, her zaman sektörün öncüleri arasında olmayı benimsemiş ve amaç edinmiştir.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Ana stratejilerimizin en temel parçası; ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında üretmek, doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili performansımızı sürekli iyileştirmektir.

 

Bu temel noktadan yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz iş kazalarının ve olası olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini, bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir.

 

Bizler fabrikamızdaki tüm üretim süreçlerimizde bu hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz:

 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, müşterilerimizin bu konulardaki beklentilerine ve şirketimizin kabul ettiği diğer hükümlere uygun olarak, sürekli gelişim prensibi ile, faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.
• Beraber çalıştığımız herkes için kazasız ve temiz bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla; risklerimizi ve çevresel etkilerimizi tespit ederek , kabul edilebilir seviyeye düşürmek.
• Atıklarımızı azaltıp , doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için geri kazanımı sağlamak ve uygun prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini en aza indirgemek.
• Güvenli ve çevreye duyarlı bir üretim için mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak.
• Tüm çalışanların çevre ve güvenlik sorumluluklarının bilincine varmalarını ve bunun gereğini sözleşmelerinin bir parçası olarak yerine getirmelerini sağlamak.
• Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dahilinde işbirliği içinde bulunmak, tüm malzeme ve hizmet tedarikçilerimize politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek.

 

Sürdürülebilirlik

“Yaşanabilir bir gelecek için”

 

• Paydaşlarımızın ve toplumun sürdürülebilirlik gelişimine yardımcı oluruz,

• Doğal kaynakları etkin kullanır, çevre duyarlılığımızı artırırız,

• Finansal performansımızı yüksek tutarız,

• Tüm bunları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiririz